Seminář s Grand Master Danny Hazan 9th Dan

Autor: Oddíl Karate <info@karatemelnik.cz>, Téma: Informace, Zdroj: http://karatemelnik.cz, Vydáno dne: 28. 11. 2016

Seminář se konal ve dnech 18 – 19. listopadu, v pátek dvě hodiny a v sobotu téměř šest hodin, a kdo se jej zúčastnil, rozhodně nelitoval. Ba naopak. Téměř padesát účastníků semináře si užívalo nejen setkání s mistrem, ale i s kolegy stejného smýšlení opravdových bojovníků a to jak z fyzického, tak i  technického hlediska. Samotnou náplní nebylo jen si dát pořádně do těla, což je u Grand Master Dannyho Hazana přirozené, ale v první řadě pochopit a uvědomit si podstatu Krav Maga a vůbec sebeobrany, jako takové. V ní není prioritou nespočet technik pro sebeobranu či objemová síla, ale vždy se snažit vyhýbat se jakémukoliv problému, a pokud už není jiného zbytí, zvládnout situaci psychickou vyrovnaností a vnitřním klidem. Teprve po té lze dávat důraz na celkovou fyzickou a technickou kondici.

Fotogalerie

Pořádající oddíl SK Kesl-ryu  

Grand Master Karel Kesl, 9thDan